Före och efter (2012 vs 2013)

En jämförelse, 2012 och 2013. Vi är väldigt nöjda.

Allt tack vara autosol, aceton och en hel del arbete.